– men avsevärt färre utländska turister per capita jämfört med våra grannländer

Tillväxtverkets årsbokslut över turismen 2016 visar på en stor tillväxt. Antalet utländska besökare har ökat med 11 procent och besöksnäringen står nu för 6 procent av Sveriges totala export av varor och tjänster. Exportvärdet för besöksnäringen är 120 miljarder – men kunde vara 30 miljarder mer, menar Visita.

Turismen ökar kraftigt i Sverige enligt Tillväxtverkets årsbokslut över turismen. 2016 omsatte turismen nära 300 miljarder kronor och sysselsatte 170 000. Antalet utländska besökare har ökat med 11 procent.

– Det är förstås otroligt roligt att se att så många utländska besökare väljer att resa till Sverige på sin semester. Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande basnäring. Besöksnäringen står idag för 6 procent av Sveriges totala export av varor och tjänster, säger Eva Östling, vd på Visita.

De senaste årens starka tillväxt beror framför allt på att fler utländska turister besöker Sverige. De utomeuropeiska turisternas övernattningar har till exempel ökat med 70 procent sedan 2012. Förra året ökade deras övernattningar med 11 procent. Det land som ökat mest är Kina med hela 25 procent.

Exportvärdet är 120 miljarder – men kunde vara 150 miljarder

Exportvärdet för besöksnäringen är 120 miljarder  – en mycket positiv siffra, men också en siffra som skulle kunna vara betydligt högre menar Visita.

– Sverige har 1,4 utländska gästnätter per capita. I Norge är motsvarande siffra 1,9 och i Danmark är den 2,0. Om Sverige skulle satsa lika mycket på att attrahera turister som våra grannländer skulle vårt exportvärde kunna vara 30 procent högre än idag. Det är omkring 30 miljarder kronor vi pratar om säger Eva Östling, vd på Visita.

Färre turister per capita jämfört med våra grannländer

– Våra grannländer har satsat på sin besöksnäring. 90 miljoner kronor är basanslaget till Visit Sweden. Det anslaget har varit oförändrat sedan 1990-talet. I Danmark är anslaget dubbelt per capita jämfört med Sverige, säger Eva Östling.

Antalet sysselsatta i Sverige som ett resultat av turism ökade med närmare 11 000 personer, enligt Tillväxtverkets rapport. Det var 169 000 anställda inom verksamheter som kopplas till turism under 2016, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Den kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som ökade med 1,7 procent under samma period.

– Om Sverige satsar på besöksnäringen så kan exportvärdet öka med 30 miljarder. Det motsvarar alltså 20 000 nya arbetstillfällen, säger Eva Östling.

Källa: visita.se